Pottsepp on on tinglikult öeldes iga kodu tulevaim, kes oma teadmiste ja oskustega hoiab tule just seal, kus on selle koht – koldes. Pottsepast sõltub sõna otseses mõttes Sinu enda ja Sinu kodu tuleohutus. Seepärast toon välja mõned olulised momendid, mida teadlik klient kindlasti jälgib:

  • Pottsepa teenuse osutamiseks peab pottsepp omama kutsetunnistust, mida saab kontrollida aadressilt www.kutsekoda.ee
  • Pottsepp projekteerib kütteseadme, mis on kooskõlas olemasoleva korstnaga või uue ehitatava korstnaga.
  • Pottsepp suudab näidata arvutuslikult, kuidas kujuneb konkreetse kütteseadme kasutegur, kasutates selleks vastavaid programme või teeb seda käsitsi.
  • Kütteseade vastab konkreetse elamu energiavajadusele.
  • Pottsepp kasutab tänapäevaseid ehitusmaterjale

Vaata ka meie poolt projekteeritud ahjusid visualiseeritud kujul. Viime ellu Sinu, arhitekti või sisekujundaja nägemuse kütteseadmest: